Admitere 2017

A. Admitere 2017

Data concursului: 24 iulie 2017
Tematica și bibliografie
Română (22.12.2016)
Economie (22.12.2016)
Număr de locuri
Număr de locuri pentru candidații de etnie romă: 2
Admitere români de pretutindeni 2017-2018
Procedura de școlarizare a românilor de pretutindeni, pe locuri de studii cu taxă în lei, începând cu anul universitar 2017-2018
Informaţii utile
Înscrierile la ID (licențiați), sesiunea septembrie 2017, au loc în perioada 2-8 septembrie 2017 ( 19.07.2017) 
Comunicat
Plata taxei de inscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenta se poate face si online accesand link-ul www.po.unibuc.ro
In dosar se vor adăuga imprimate detaliile complete despre plată care se obțin accesând link-ul corespunzător din mail-ul primit după efectuarea plații.
Număr candidaţi înscrişi la data de 20.07.2017: 1384
Repartizarea candidaţilor în săli
Anunţ privind cazarea - anul I, 2017-2018, forma de învăţământ cu frecvenţă
Rezultate
Anunțuri importante pentru candidații admiși la învățământ cu frecvență-buget, învățământ cu frecvență-taxă și ID 
Admiși învăţământ cu frecvență
          buget
          taxă
Admişi ID
Respinși
Rezultate contestaţii


B. Admiterea la colegiul juridic franco-român
    Data concursului: 26 iulie 2017