Admitere 2017

A. Admitere 2017

Precizări privind concursul de admitere la studii universitare de masterat (23.05.2017)
Înscrierile la master, sesiunea septembrie 2017, au loc în perioada 2-8 septembrie 2017 ( 19.07.2017) 

Plata taxei de inscriere la concursul de admitere la studii universitare de master se poate face si online accesand link-ul www.po.unibuc.ro
Număr de locuri pentru candidații de etnie romă: 2
Admitere români de pretutindeni 2017-2018
Procedura de școlarizare a românilor de pretutindeni, pe locuri de studii cu taxă în lei, începând cu anul universitar 2017-2018
Proiect - Planuri de învățământ master 2017-2018

Rezultate admitere master în urma contestațiilor și redistribuirii locurilor rămase neocupate 


Repartizarea candidaților în săli

Tematica pentru concurs

 DREPTUL AFACERILOR

- Drept civil

Drept comercial

 CARIERĂ JUDICIARĂ

Drept civil

Drept penal

 DREPT PRIVAT

Drept civil. Teoria generală

Dreptul familiei

 DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE

Raporturile individuale de muncă

Raporturile colective de muncă

 DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

Drept internaţional public

Organizaţii internaţionale

 DREPTUL UNIUNII EUROPENE

Instituţiile Uniunii Europene

- Ordinea juridică a Uniunii Europene

 ŞTIINŢE PENALE

Drept penal

Drept procesual penal

 DREPT FISCAL

Drept fiscal

Drept societar

 ACHIZIȚII PUBLICE, CONCESIUNI, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

Drept administrativ

Drept financiar public

 ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL (în limba engleză)

Arbitrajul internațional

DREPTUL URBANISMULUI SI AL AMENAJARII TERITORIULUI (în limba română)

-   Dreptul urbanismului si al amenajarii teritoriului

 MASTER PROFESIONAL DE DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL AL AFACERILOR (în limba franceză)

Actualitatea juridică europeană (examen oral în limba franceză)

Drept instituţional al Uniunii europene şi Ordinea juridică a Uniunii Europene (examen oral în limba franceză)