Studii de licență - Învățământ cu frecvență

A. Admitere 2015

Tematica și bibliografie
Română (26.11.2014)
Economie (26.11.2014)
Număr de locuri
Număr de locuri pentru candidații de etnie romă
Data concursului
Informaţii utile
Comunicat
Admiterea studenţilor străini
Număr candidaţi înscrişi
Repartizarea candidaţilor în săli

Anunţ privind cazarea - anul I, 2015-2016, forma de învăţământ cu frecvenţă

Rezultate
Admişi ZI
buget
taxă
Admişi ID
Respinşi
Rezultate contestaţii

B. Admiterea la colegiul juridic franco-român

C. Subiecte la concursurile anterioare