Studii de licență - Învățământ cu frecvență

A. Admitere 2016

Tematica și bibliografie
Română (10.12.2015)
Economie (10.12.2015)

Număr de locuri
Număr de locuri pentru candidații de etnie romă
Număr de locuri pentru străini
Data concursului: 25 iulie 2016
Perioada de inscrieri: 13-21 iulie 2016
Informaţii utile
Comunicat
Admiterea studenţilor străini
Număr candidaţi înscrişi
Repartizarea candidaţilor în săli

Anunţ privind cazarea - anul I, 2016-2017, forma de învăţământ cu frecvenţă

Rezultate
Admiși învăţământ cu frecvență
buget
taxă
Admişi ID
Respinşi
Rezultate contestaţii

B. Admiterea la colegiul juridic franco-român

C. Subiecte la concursurile anterioare