Studii de licență - Învățământ cu frecvență

A. Admitere 2015

Tematica și bibliografie
Română (26.11.2014)
Economie (26.11.2014)
Număr de locuri
Număr de locuri pentru candidații de etnie romă
Data concursului - 22 iulie 2015
Informaţii utile
Comunicat
Admiterea studenţilor străini
Număr candidaţi înscrişi
Repartizarea candidaţilor în săli

Anunţ privind cazarea - anul I, 2015-2016, forma de învăţământ cu frecvenţă

Rezultate
Admişi ZI
buget
taxă
Admişi ID
Respinşi
Rezultate contestaţii

B. Admiterea la colegiul juridic franco-român

C. Subiecte la concursurile anterioare