Studii de licență - Învățământ cu frecvență

A. Admitere 2016

Tematica și bibliografie
Română (10.12.2015)
Economie (10.12.2015)

Număr de locuri
Număr de locuri pentru candidații de etnie romă : 2
Număr de locuri pentru străini
Data concursului: 25 iulie 2016
Perioada de inscrieri: 13-21 iulie 2016
Informaţii utile
Comunicat
Admiterea studenţilor străini
Număr candidaţi înscrişi la data de 21.07.2016: 1340
Repartizarea candidaţilor în săli

Anunţ privind cazarea - anul I, 2016-2017, forma de învăţământ cu frecvenţă

Rezultate
Admiși învăţământ cu frecvență
buget
taxă
Admişi ID
Respinşi
Rezultate contestaţii

B. Admiterea la colegiul juridic franco-român
Repartizarea candidaţilor în sălile de concurs

C. Subiecte la concursurile anterioare