Studii de master

A. Admitere 2016
Precizări privind concursul de admitere la studii universitare de masterat (24.06.2016)
A se vedea si documentul de pe site-ul Universităţii  - Precizări cu privire la desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat 2016-2017

Tematica pentru concurs

DREPTUL AFACERILOR
- Drept civil
- Drept comercial

CARIERĂ JUDICIARĂ
- Drept civil
- Drept penal

DREPT PRIVAT
- Drept civil. Teoria generală
- Dreptul familiei

DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE
- Raporturile individuale de muncă
- Raporturile colective de muncă

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC
- Drept internaţional public
- Organizaţii internaţionale

DREPTUL UNIUNII EUROPENE
- Instituţiile Uniunii Europene
- Ordinea juridică a Uniunii Europene

ŞTIINŢE PENALE
- Drept penal
- Drept procesual penal

DREPT FISCAL
- Drept fiscal
- Drept societar

ACHIZIȚII PUBLICE, CONCESIUNI, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
- Drept administrativ
- Drept financiar public

ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL (în limba engleză)
- Arbitrajul internațional

DREPTUL URBANISMULUI ȘI AL PLANIFICĂRII TERITORIALE (în limba franceză)
- Dreptul Urbanismului și al Planificării Teritoriale

MASTER PROFESIONAL DE DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL AL AFACERILOR (în limba franceză)
- Drept instituţional al Uniunii Europene şi Ordinea juridică a Uniunii Europene (examen oral în limba franceză)
- Actualitatea europeană a afacerilor (examen oral în limba franceză)

B. Subiecte la concursurile anterioare